Nya fiskeregler på Los-Hamra Fvof

Näckros

Årsstämman har beslutat om tre ändringar av våra fiskeregler på området:

  1. Barn upp till 16 år fiskar nu gratis även utan målsmans sällskap. Undantaget är vårt Put&Take-vatten Abborrtjärn i Los där man fortsatt måste lösa fiskekort.
  2. Fångstkvoten för Hockalamm ändras så att endast en öring får behållas per fiskekort och dygn då vi vill skydda öringbeståndet i sjön som är självreproducerande.
  3. Västerhocklan stängs för fiske under två år då ån restaureras inom projektet Rivers of LIFE och vi nu vill att bestånden av harr och öring ska få växa till sig innan fisket åter öppnar.

Våra syften med regeländringarna är att vi vill låta ungdomar få fiska fritt och att vi vill värna skyddsvärda fiskbestånd.

För mer information, kontakta oss i styrelsen.
Ordförande Bengt Olsson, 070-142 35 00

Kallelse till årsstämma

Los-Hamra Fvof bjuder in till årsmöte för verksamhetsåret 2022.

Mötet hålls på Bystugan i Hamra söndag 26 mars kl 16. Sedvanliga årsmöteshandlingar. Välkomna att delta och höra mer om områdets verksamhet. Vi bjuder på fika.

Välkomna på isfiskepremiär på Abborrtjärn lördag 17/12

Regnbåge fångad under isfiske.
Mormyska agnad med maggot brukar vara effektivt.

Efter utsättningar under senhösten finns det nu gott om regnbåge i fin storlek. Många fiskar i vikter runt 2-3 kilo!
Fisket startar klockan 8.00.
Fiskekort under premiärdagen kostar 150 kr.
❄ Max 3 fiskar per fiskekort.
❄ Max 2 fiskekort per person.
Efter premiärdagen kommer priset vara 120 kr.
Fiskekort kommer att kunna lösas via: www.ifiske.se/buy/1070
eller via:
Swish: 123 406 89 53
OBS! VI VILL INTE HANTERA KONTANTER, MEN I ENSTAKA NÖDFALL GÅR DET SÅKLART ATT LÖSA.
Vi kommer att tända en eld för frusna fiskare och för korvgrillning av egen korv.
Om isen: redan 7:e december var isen 12 cm tjock utanför bryggan.
MEN OBSERVERA: isen beträds på egen risk. Använd isdubbar!
Klicka här för en karta till Abborrtjärn.
VÄLKOMNA!
Los-Hamra Fvof

Höstplantering och stängning av vissa sjöar

Öring fångad i Hebbuso i augusti 2022.

I och med att vi har genomfört delar av höstens utplantering av fisk stängs vissa av våra sjöar för fiske.

Från och med den 11 oktober gäller fiskeförbud i följande vatten:

• Abborrtjärn put & take – fiske förbjudet fram till ispremiären.
• Älgsjön – fiske tillåtet efter att isen har lagt sig.
• Hebbusotjärn – fiske tillåtet från 1dec.
• Myllylampi – fiske tillåtet från 1dec.
• Smaltjärn – fiske tillåtet från 1juni 2023.
• Öringstjärn – fiske tillåtet från 1 juni 2023.

Klicka här för att se på vår karta var de olika sjöarna ligger.

Kallelse till årsstämma

Välkomna till Los prästgård 27 mars kl 16.

Los-Hamra Fvo inbjuder till 2022 års årsmöte.

Tid: söndag 27 mars kl 16.
Plats: Los prästgård, Los.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 15/3.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Nytt fiskeår och nya kortpriser

Öring fångad på isen.
Välkomna att fiska på vårt område under 2022!

Vi önskar alla fiskare en god fortsättning på det nya året! På grund av ökande priser på sättfisk har vi blivit tvungna att höja priset något på våra fiskekort. Från och med den 1/1- 2022 korrigerar vi därför fiskekortspriserna enligt nedan:

Put&Take-kort på Abborrtjärn kostar nu 120 kronor och ger rätt till fångst av tre inplanterade fiskar. Kortet gäller till kl 23.59 den dag det lösts.

Dygnskort kostar 100 kronor och är giltigt i 24 timmar.

Veckokort kostar 280 kronor och är giltigt i sju dygn.

VÅRA ÅRSKORT:

Bygdekort 300 kronor
Årskortet kan endast lösas av de som är folkbokförda inom området, innehar fastighet med fiskerätt eller var medlem i Voxna norra år 1984. Ange bostadsadress vid betalning.

Årskort Stugägare 400 kronor
Ett rabatterat, nytt årskort för de som äger sommarstuga eller annan fastighet, utan fiskerätt. Ange fastighetsbeteckning vid bet.

Årskort 500 kronor
Årskort för de som inte uppfyller kraven för de andra årskorten.

De sedvanliga inbetalningskorten landar i bybornas postlåda under januari månad.
För den som vill lösa sitt kort direkt tipsar vi om att gå in på vår butik på iFiske , då får du dessutom ditt fiskekort levererat direkt till mobilen!
God fiskelycka önskar styrelsen i Los-Hamra FVO!

Nu öppnar fisket på fler vatten

Öring fångad på Hebbuso.

Från första december öppnar fisket på sjöarna Hebbuso och Myllylamm. I båda dessa vatten planterar vi in öring och i Myllylamm finns sedan tidigare även röding planterat.

På dessa vatten gäller vårt vanliga fiskekort. Man får fånga tre öringar/rödingar per fiskekort och dygn. Pimpelfiske med mormyska agnad med magott eller mask brukar vara effektivt.

Klicka här för karta till Hebbuso.

Klicka här för karta till Myllylamm.

Tack vare den starka kylan finns det nu finns fina isar på flertalet av våra vatten. Var dock försiktiga med isen på de större sjöarna. Välkomna att fiska hos oss!

Isfiskepremiär på Abborrtjärn put&take

Välkommen på en spännande premiär med fler fiskar än någon gång tidigare. Antalet fiskar mellan 3-5kg som simmar runt i tjärnen är också fler inför årets premiär!
Tid: lördag 4/12, klockan 8.00
Fiskekort under premiärdagen kostar: 150 kr
❄ Max 3 fiskar per fiskekort
❄ Max 2 fiskekort per person
Efter premiärdagen kommer priset på fiskekorten vara 120 kr
OBS! VI TAR EJ KONTANTER
Fiskekort löser ni istället på plats genom
www.ifiske.se/buy/1070 eller via
Swish: 123 406 89 53
Välkomna önskar Los-Hamra FVO

Abborrtjärn stängd för fiske fram till ispremiären

Regnbåge fångad på isfiske
Nu hoppas vi på kallt väder i november så att det blir fin is i december!

Från och med den 12/10 gäller FISKEFÖRBUD i vårt put&take-vatten Abborrtjärn. Fisket öppnar åter när vi har fått stabil is och kan hålla isfiskepremiär. Mer info om det kommer senare.

Fiske är nu därmed stängt i följande vatten:
• Abborrtjärn (Put&take) – öppnar vid ispremiären.
• Myllylamm – fiske åter tillåtet 1/12
• Hebbusotjärn – fiske åter tillåtet 1/12
• Älgsjön – fisket öppnar när isen lagt sig.
• Smaltjärn – fiske åter tillåtet 1/6 2022
• Öringstjärn – fiske åter tillåtet 1/6 2022