Nya fiskeregler på Los-Hamra Fvof

Näckros

Årsstämman har beslutat om tre ändringar av våra fiskeregler på området:

  1. Barn upp till 16 år fiskar nu gratis även utan målsmans sällskap. Undantaget är vårt Put&Take-vatten Abborrtjärn i Los där man fortsatt måste lösa fiskekort.
  2. Fångstkvoten för Hockalamm ändras så att endast en öring får behållas per fiskekort och dygn då vi vill skydda öringbeståndet i sjön som är självreproducerande.
  3. Västerhocklan stängs för fiske under två år då ån restaureras inom projektet Rivers of LIFE och vi nu vill att bestånden av harr och öring ska få växa till sig innan fisket åter öppnar.

Våra syften med regeländringarna är att vi vill låta ungdomar få fiska fritt och att vi vill värna skyddsvärda fiskbestånd.

För mer information, kontakta oss i styrelsen.
Ordförande Bengt Olsson, 070-142 35 00

Ta med er skräpet hem!

Så här kan det tyvärr se ut vid våra sjöar.

Vi vädjar till alla våra besökare att ta med sig skräpet hem. Orkar man ta med sig olika förpackningar ut på fisket så orkar man även ta med dem hem. Vi är många som delar på våra vatten och på rastplatserna vid vattnen. Det finns inget tristare än att komma fram till ett fint vatten och hitta högvis med sopor. Visst kan vi alla hjälpas åt att ta hem vårt skräp?

Ta med en soppåse:
Redan när man packar för fisketuren packar man även ner en eller flera soppåsar. När man samlar ihop fiskegrejor mm och ska åka hem går man en sista runda och plockar ihop skräpet. Tänk att du ska lämna fiskeplatsen/rastplatsen så orörd som möjligt så det blir trevligt att komma dit nästa gång.

En mindre rolig fångst att ta hem: en skrylla full med någon annans sopor.

Hjälp oss även gärna genom att städa och plocka upp skräp som du själv hittar runt våra vatten. Vissa sopor som härvor med fiskelina kan bli dödsfällor för djur och fåglar. Hjälps vi åt med sophanteringen blir det trevligare att fiska och vistas vid våra vatten!

/Styrelsen för Loos-Hamra FVO