Abborrtjärn öppnar 12 december

Välkomna att fiska på Abborrtjärn från och med lördag 12 december.

Lördag 12/12 öppnar vårt Put&Take-vatten Abborrtjärn som ligger vid skjutbanan nära Los. Klicka här för karta. OBS: vi arrangerar ingen vanlig premiär i år med tanke på pandemin.

Tjärnen öppnar helt enkelt för fiske men vi säljer inga kort på plats och vi uppmanar alla gästande fiskare att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Info om fisket:
Regnbåge och öring sattes ut i oktober. Fiskarna vägde upp till 4-5kg, medelvikten låg uppskattningsvis på 1,3kg. Även mycket av sommarens inplanterade fiskar bör gå kvar.
Isen var onsdag 9 december, cirka 12cm tjock och beträdes på egen risk. Använd isdubbar och fiska helst inte ensam.

OBS! Fiskekort kan ej lösas kontant på plats i år, men löses smidigt via iFiske.se (105:-) eller genom Swishbetalning (100:-). Swishnumret som är 123 406 89 53 finns även på anslagstavlan vid tjärn. 3 fiskar/kort gäller som vanligt. Fiskekortet är personligt. Var beredd på att ni kan behöva visa upp er betalning för fisketillsyningsman på plats.

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer angående avstånd etc.

Isfisket drar igång!

Det har varit stabilt kallt på slutet och ingen snö så isarna runt Los och Hamra har vuxit till sig varje dygn. Idag öppnade ett antal av våra sjöar för fiske. Vi har inga aktuella rapporter om istjocklek så fisket sker på egen risk, men om man är försiktig bör det absolut vara fiskbart på alla mindre vatten som de i listan nedan.

Röding från Hockalamm

Från den 1 december är följande sjöar öppna:
Älgsjön
Hebbusotjärn
Hockalamm
Myllylamm
Hemsjön
Fortsatt fiskeförbud råder i:
❌Abborrtjärn (Put&Take)
❌Öringstjärn
❌Smaltjärn
I nuläget är isarna bitvis luriga, så var försiktiga när ni ger er ut. Isdubbar och sällskap av en god fiskekamrat är alltid att rekommendera vid isfiske.
Vi ser fram emot många fiskerapporter från er fiskare under vintern!
Fiskekort löses hos våra ombud, eller via iFiske.se.
Mvh
Loos-Hamra Fiskevårdsområde