Nya fiskeregler på Los-Hamra Fvof

Näckros

Årsstämman har beslutat om tre ändringar av våra fiskeregler på området:

  1. Barn upp till 16 år fiskar nu gratis även utan målsmans sällskap. Undantaget är vårt Put&Take-vatten Abborrtjärn i Los där man fortsatt måste lösa fiskekort.
  2. Fångstkvoten för Hockalamm ändras så att endast en öring får behållas per fiskekort och dygn då vi vill skydda öringbeståndet i sjön som är självreproducerande.
  3. Västerhocklan stängs för fiske under två år då ån restaureras inom projektet Rivers of LIFE och vi nu vill att bestånden av harr och öring ska få växa till sig innan fisket åter öppnar.

Våra syften med regeländringarna är att vi vill låta ungdomar få fiska fritt och att vi vill värna skyddsvärda fiskbestånd.

För mer information, kontakta oss i styrelsen.
Ordförande Bengt Olsson, 070-142 35 00