Regler

Dessa regler gäller tillsvidare:

Allt fiske i strömmande vatten förbjudet fr.o.m. 1/9-31/12. Harrfiske förbjudet 1 mars – 15 maj.

 • Minimi-mått: Harr, Öring: 35 cm, Röding: 30 cm.
 • Max 3 laxfiskar får behållas per dygns- och dagskort
 • Fiske från båt (och flytring) är förbjudet, endast spöfiske är tillåtet i:
  Blanktjärn, Hockalamm, Igeltjärn, Mårdsjön, Råtjärn, Smaltjärn, Stensjön, Tallbergstjärn, Älgsjön och Öringstjärn.
 • Båtuthyrning hos Hamra Konferens & Vildmarkscenter samt ICA Nickeln.
 • Särskilt nätfiskekort: (1 dygn/5 nät) gäller enbart för nätfiske i följande sjöar: Dåasen, Fetingen, Gällsjön, Hamrasjöarna, Karsjön, Kroksjön, Lomsjöarna, Långarna, Mansjön, Nätsjön, Ryggasjöarna, Sillersjöarna, Stenslåsjön, Tensjön och Västersjön.
 • Uthyrningsstugor: N Stensjöstugan, Storlugnetstugan, Älgsjöstugan

Lokala fiskeförbud kan förekomma, detta skyltas då upp

Allmänna fiskebestämmelser:

 • Medlemskort säljes endast till personer mantalskrivna och bosatta inom respektive område, samt de som är ägare av fiskerätt inom området.
 • Barn under 15 år får fiska utan avgift i sällskap med målsman och på dennes kort och kvot.
 • Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn, skall vara märkta på sådant sätt, att av märkningen otvetydligt framgår vem som är brukare av redskapet.
 • Fiskekortet berättigar till angelfiske med 12 don.
 • Fiske från flytring*, samt bete typ POWER BAIT deg kulor ej tillåtet
 • Fiskevårdsområdet fritar sig allt ansvar för den fiskandes skadegörelse på annans egendom
 • Ryckfiske ej tillåtet.
 • Endast ett spö/fiskare får användas.
 • Rätten att trafikera vägar inom området medföljer ej fiskekortet.
 • Utterfiske EJ tillåtet.
 • Spöfiske med levande agn ej tillåtet.
 • Fiskeförbud 50 m nedan, samt 25 m ovan fångstfälla, vandringshinder, samt en radie av 50 m vid kassodling.
 • Begränsningar eller förbud i ett vatten kan förekomma, detta uppskyltas då.

* Vi likställer flytring med båtfiske. Där båtfiske är tillåtet är även flytring tillåtet.