Regler

Fiskekortsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Fiskekortet eller bevis av betalning skall alltid medföras vid fiske och på anfordran uppvisas för

 • Barn och ungdomar upp till 16 år fiskar gratis utan avgift på området. Undantaget put&take-fisket i Abborrtjärn i Los.
 • Fiskerätten upphör omedelbart om gällande regler inte iakttages, utan rätt för den som har kortet att återfå erlagd Vid brott mot fiskereglerna kan kontrollavgift komma att utkrävas. Vid fiske utan giltigt fiskekort har tillsynsperson rätt att beslagta utrustning samt upprätta en polisanmälan om olovligt fiske.
 • Med innehav av fiskekort medföljer EJ rätten att använda vägar inom området. Var försiktig med eld i skog och mark.
 • Lokala fiskeförbud och begränsningar kan förekomma, detta skyltas då upp och finns på hemsidan.

 

Ädelfiske

Följande regler och begränsningar gäller i följande vatten: Abborrtjärn, Blanktjärn, Hebbusotjärn, Hockalamm, Hötjärn, Igeltjärn, Myllilamm, Mårdsjön, Råtjärn, Smaltjärn, Tallbergstjärn, Älgsjön och Öringstjärn.

 • Endast spöfiske! (Kastspö, flugspö, metspö eller pimpelspö). Endast ett spö per fiskare får användas.
 • Fiske från båt är förbjudet. Vi likställer flytring och alla andra flytredskap med båtfiske. Undantag kan förekomma.
 • Undantag båtfiske Älgsjön: Båt finns att hyra. Flytringsfiske är tillåtet i Älgsjön mot en avgift motsvarande båthyra. Egen båt ej tillåtet. Motor ej tillåtet. OBS: Flytringsfiske är tillåtet utan avgift i Hemsjön i Hamra där vi planterar ut regnbåge.
 • Minimimått: öring 35 cm, röding 30cm.
 • Max 3 laxfiskar får behållas per dygn och kort. OBS: I Hockalamm får endast en öring behållas per fiskekort och dygn. Detta för att skydda beståndet som är självreproducerande.
 • Under 2023-2024 är Västerhocklan stängd för allt fiske. Men fiskeförbudet gäller inte i Laxtjärn.

 

Båt, redskap och fiskemetoder

 • Fiskekortet berättigar till fiske med endast 1 handredskap åt gången. Max 12 angeldon får sättas ut per fiskare.
 • Nätfiske: 1 dygn/5 nät gäller enbart för nätfiske i följande sjöar: Dåasen, Gällsjön, Hamrasjöarna, Kroksjön, Lomsjöarna, Långarna, Mansjön, Nätsjön, Sillersjöarna, Stenslåsjön, Tensjön, Västersjön och Västersjön.
 • Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn, skall vara märkta på sådant sätt, att av märkningen otvetydigt framgår vem som är brukare av redskapet.
 • Utterfiske EJ tillåtet. Ryckfiske ej tillåtet. Gäddsax ej tillåtet.

 

Fiskebegränsningar

 • Allt fiske i strömmande vatten är förbjudet fr.o.m. 1/9-31/12.
 • Harrfiske förbjudet 1 /3-15/5
 • Minimimått: harr och öring 35 cm, röding 30 cm.
 • Fiskeförbud 50 m nedan, samt 25 m ovan vandringshinder.

 

Fiskeregler Abborrtjärn

Personer som fiskar är skyldig att läsa dessa regler innan påbörjat fiske. Fiskekort SKALL lösas innan påbörjat fiske.
Området bevakas året runt av utbildade och förordnade fisketillsynspersoner. Vid köp av fiskekort intygar du att du läst fiskereglerna samt godkänner dessa.
Vid överträdelse av fiskeregler kan kontrollavgift komma att tillämpas.
Vid fiske utan giltigt fiskekort har tillsynsperson rätten att beslagta utrustning samt upprätta en polisanmälan om olovligt fiske.
Inom området runt tjärnen skall respekt och hänsyn visas åt v

Personer som fiskar är skyldig att läsa dessa regler innan påbörjat fiske. Fiskekort SKALL lösas innan påbörjat fiske.

Området bevakas året runt av utbildade och förordnade fisketillsynspersoner. Vid köp av fiskekort intygar du att du läst fiskereglerna samt godkänner dessa.
Vid överträdelse av fiskeregler kan kontrollavgift komma att tillämpas.
Vid fiske utan giltigt fiskekort har tillsynsperson rätten att beslagta utrustning samt upprätta en polisanmälan om olovligt fiske.
Inom området runt tjärnen skall respekt och hänsyn visas åt varandra. Skjutbanorna vid tjärnen används regelbundet, respektera skjutbanornas riskområden för allas säkerhet och trivsel.
Använd gärna grillplatsen vid parkeringen. Eldning på annan plats runt tjärn är ej tillåten.

 • Endast spöfiske! (Kastspö, flugspö, metspö eller pimpelspö). Endast ett spö per fiskare får användas.
 • Fångad fisk skall omedelbart avlivas.
 • Barn under 15 år får fiska utan avgift, i sällskap av målsman (på dennes kort och kvot).
 • Fiskeredskap får under inga omständigheter lämnas utan tillsyn.
 • Fiske från båt, flytring eller annat motsvarande flytredskap är EJ tillåtet.
 • Artificiella beten i form av deg, kulor och maskar/maggots typ Power Bait, Gulp etc. Ej tillåtet.
 • Max 3 ädelfiskar per fiskekort.
 • Max 2 fiskekort per person och dag.
 • Begränsningar eller förbud kan förekomma, detta uppskyltas då på plats vid tjärnen.
 • Fiskekortet är personligt och identitet skall kunna bestyrkas med giltig legitimation.
 • Vid kort löst genom Swish skall fiskekortsinnehavarens namn framgå tydligt vid uppvisande av betalning.

Fiskekort löses via: Våra ombud www.ifiske.se

Swish: 123 406 89 53