Isfisket drar igång!

Det har varit stabilt kallt på slutet och ingen snö så isarna runt Los och Hamra har vuxit till sig varje dygn. Idag öppnade ett antal av våra sjöar för fiske. Vi har inga aktuella rapporter om istjocklek så fisket sker på egen risk, men om man är försiktig bör det absolut vara fiskbart på alla mindre vatten som de i listan nedan.

Röding från Hockalamm

Från den 1 december är följande sjöar öppna:
Älgsjön
Hebbusotjärn
Hockalamm
Myllylamm
Hemsjön
Fortsatt fiskeförbud råder i:
❌Abborrtjärn (Put&Take)
❌Öringstjärn
❌Smaltjärn
I nuläget är isarna bitvis luriga, så var försiktiga när ni ger er ut. Isdubbar och sällskap av en god fiskekamrat är alltid att rekommendera vid isfiske.
Vi ser fram emot många fiskerapporter från er fiskare under vintern!
Fiskekort löses hos våra ombud, eller via iFiske.se.
Mvh
Loos-Hamra Fiskevårdsområde