Isfisketips för röding och öring

Välkomna att fiska på våra vatten!

I flera av våra vatten sätter vi in röding och öring och i vårt Put&Take-vatten Abborrtjärn sätts det in regnbåge. Med ett vanligt fiskekort får du fånga tre laxfiskar över minimimått per person och dygn. För Abborrtjärn gäller ett särskilt fiskekort. Vi ger dig här några grundläggande tips för isfisket efter laxfiskar.

Röding fångad på mormyska.

Fisketips röding:
Rödingpimpel kan ofta vara ganska enkelt, rödingen är aktiv i kallt vatten och därför ofta bra på hugget. Vi berättar här om fiske med både klassiska rödingblänken och fiske med mormyska.

Lämplig lindimension för fiske med blänke är 0,25-0,30 mm. Tafsen mellan blänke och krok kan vara omkring 15 cm, exempelvis Kamasan B980 eller B983 är bra krokar och lämplig krokstorlek är 8-12.

Fiske med rödingblänke
Fiskar man med blänke är det själva blänket som ska locka fram rödingen, kanske för att det liknar en annan röding som är på jakt. Rödingen hugger sedan på den agnade kroken som sitter under blänket på en tafs. Blänket väger en del och därför behövs ett kraftigare pimpelspö.
Kroken agnas oftast med maggot, gärna en blandning av röda och vita maggots. Börja med att dunka blänket i botten några gånger, höjs sedan upp blänket någon decimeter och gör några större lockryck innan du minskar ned på rörelserna och växlar med små darrningar. Får du ingen reaktion från fisken kan du prova att succesivt höja upp blänket i vattnet. Ibland kan fisken gå alldeles under iskanten. Nappar fisken försiktigt ska man inte ha för bråttom att göra mothugg: låt rödingen ta in betet ordentligt i munnen först. Du ser ofta nappet på att linan glider iväg åt sidan. Ofta hugger dock rödingen mycket aggressivt. Då är det viktigt att inte lägga ifrån sig pimpelspöt obevakat när man fikar!

Mormyskafiske är ett spännande finlir som fångar många olika arter.

Fiske med mormyska
En mormyska är en liten pirk som imiterar en liten fisk eller en insekt, kräftdjur, eller liknade. För att kunna fiska med ett så litet och lätt bete behöver man relativt tunn lina och ett lätt pimpelspöutrustat med en så kallad mormyskatopp. En mormyskatopp är en mjuk nappindikator som hjälper en att se försiktiga napp.

Mormyskatoppen på pimpelspöet registrerar minsta napp.

Mormyska agnar man oftast med maggot eller mask. Man fiskar betet med små rörelser, exempelvis genom att höja och sänka mormyskan långsamt och darra med pimpelspöet så att den vibrerar förföriskt. Man kan även omväxla med att hålla stilla i perioder. Det är viktigt att hela tiden ha blicken på linan och/eller mormyskatoppen. Ofta nappar fisken när du sänker ned, du ser då att det är napp genom att linan slaknar och nappindikatorn reser sig uppåt.
Napp kan även synas genom förvånansvärt små ryck i linan och att linan sticker ut åt sidan. Ha inte för bråttom med att göra mothugg om fisken nappar försiktigt, utan ge den tid att ta in betet kroken i munnen och lyft sedan spöet i en lugn men snabb rörelse. I regel börjar man fisket vid botten och letar sig sedan högre upp i vattnet. Ofta hugger det alldeles under iskanten. Lämplig lindimension för mormyska är: 0,18-0,22 mm.

Här finns det röding:
Älgsjön
Mårdsjön
Hockalamm
Myllylamm
Råtjärn

Isfiske efter öring
Generellt kan man säga att öring ofta är mer försiktig än röding på vintern. Öringen går inte i stim och kan ta lång tid på sig innan den nappar. På ett stort rödingblänke får man sällan öring men den kan hugga på en försiktigt fiskad mormyska. Tips: prova att agna med en liten bit mask.

Öringen högg plötsligt på en hemmagjord mormyska agnad med maggot och en bit mask.

Här kan du fiska öring:
Hebbusotjärn
Älgsjön
Mårdssjön
Myllylamm
Råtjärn
Hockalamm
Abborrtjärn